aşamasında müşteriye kullandırılan fonun karşıtlığı olarak bir meblağ belirlenir. Bu tutar belirlenirken öncelikle fonun maliyeti dikkate alınır sonrasında kredi ile alakadar yetinme giderleri ve kâr marjı eklenir. Latince menşeli olan kredi kelimesi, “credere” yani güvenmek ve inanmak anlamlarına

faturalı hatta kredi

faturalı hatta kredi