ilenmeıs ya da meta şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve hizmetleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına bakarak tefavüt göstermektedir.|Idare müesses tarafından çdertsı yapılan umumi konsey derneklarında Vekâlet temsilcisinin bulundurulması muhtevain; el müesses üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi simgeleme ve ilzama mezun kılınan kişilerce derneknın makam, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en […]