ilenmeıs ya da sermaye şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve hizmetleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına bakılırsa başkalık göstermektedir.|Patronaj kurulu aracılığıyla çbalkısı yapılan genel konsey içtimalarında Vekillik temsilcisinin bulundurulması midein; patronaj kurulu üyelerinden herhangi biri aracılığıyla veya şirketi söz gelişi ve ilzama salahiyettar kılınan kişilerce içtimanın zemin, zaman ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]