Bu tür şirkette {kolektif şirket ortakları kabil mesul olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları kabil mesul olanlara “komanditer” müşterek denir.|Bu tip şirkette ortaklardan bir yahut birkaçının sorumluluğu sınırsız, diğerlerininki münhasırdır. Sorumluluğu sınırsız olan ortaklara «komanditer müşterek» denir.|16 EklenmişİM Bu hafta en çok kazanmıştırran zer oldu: Yatırım araçları nasıl başarım gösterdi?|süfli şirketleri anomim şirketler komandit şirketleri […]