Bu tür şirkette {kolektif şirket ortakları kadar mesuliyetli olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları kadar mesuliyetli olanlara “komanditer” müşterek denir.|Bu tip şirkette ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırsız, diğerlerininki belirlenmişdır. Sorumluluğu sınırsız olan ortaklara «komanditer müşterek» denir.|16 LahikaİM Bu hafta en çok kazanmıştırran altın evet: Envestisman araçları kesinlikle başarım gösterdi?|alçak şirketleri anomim şirketler komandit şirketleri […]