ortaklaşa şirket ortakları kabil mesuliyetli olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları kabil mesuliyetli olanlara “komanditer” müşterek denir.|Bu tip şirkette ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırsız, diğerlerininki belirlidır. Sorumluluğu sınırsız olan ortaklara «komanditer müşterek» denir.|16 MunzamİM Bu hafta en çok kazandıran kızıl oldu: Mevduat vesaitı elbette başarım gösterdi?|siftinlik şirketleri anomim şirketler komandit şirketleri limited şirketleri Şbedduaıs […]