Bu şirketler ş{ahıs ya da sermaye şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve işlemleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına bakılırsa çeşitleme göstermektedir.|Yönetim müesses tarafından çağrısı meydana getirilen genel asamble toplantılarında Nezaret temsilcisinin bulundurulması için; yönetim müesses üyelerinden herhangi biri tarafından yahut şirketi temaşa ve ilzama salahiyettar kılınan kişilerce toplantının arz, tarih ve saati bildirilmek suretiyle […]