bedduaıs evet da varlık şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve medarımaişetleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına bakılırsa tefavüt göstermektedir.|Dümen oturmuş tarafından çağrısı meydana getirilen umumi asamble içtimalarında Vekillik temsilcisinin bulundurulması muhtevain; yönetim oturmuş üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temaşa ve ilzama mezun kılınan kişilerce içtimanın mekân, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]