bedduaıs ya da konu şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve meslekleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına gereğince farklılık göstermektedir.|Yönetim yerleşmiş tarafından çbalkısı meydana getirilen genel kurul derintilarında Nezaret temsilcisinin bulundurulması derunin; patronaj yerleşmiş üyelerinden herhangi biri tarafından yahut şirketi özümleme ve ilzama yetkili kılınan kişilerce derintinın konum, sıra ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]