Bu şirketler ş{ahıs evet da kapital şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve emekleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına göre başkalık göstermektedir.|Idare oturmuş aracılığıyla çdertsı yapılan genel asamble içtimalarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması bâtınin; idare oturmuş üyelerinden rastgele biri aracılığıyla veya şirketi temaşa ve ilzama salahiyettar kılınan kişilerce içtimanın arz, zaman ve saati bildirilmek suretiyle toplantı […]