Bu şirketler ş{ahıs ya da başmal şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve nöbetleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına nazaran tefavüt göstermektedir.|Idare müesses tarafından çvecası yapılan genel konsey içtimalarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması bâtınin; el müesses üyelerinden herhangi biri tarafından yahut şirketi simgeleme ve ilzama salahiyetli kılınan kişilerce içtimanın mevzi, gündüz ve saati bildirilmek suretiyle toplantı […]