ilenmeıs evet da kapital şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve anlayışleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına nazaran tefavüt göstermektedir.|Patronaj oturmuş tarafından çbalkısı yapılan umumi heyet derneklarında Nezaret temsilcisinin bulundurulması karınin; idare oturmuş üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temaşa ve ilzama salahiyetli kılınan kişilerce derneknın konum, devir ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en […]