bedduaıs evet da anamal şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve nöbetleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına bakarak çeşitleme göstermektedir.|Dümen müesses tarafından çdertsı yapılan genel kurul içtimalarında Nezaret temsilcisinin bulundurulması için; patronaj müesses üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temaşa ve ilzama yetkili kılınan kişilerce içtimanın mevki, çağ ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en […]