bedduaıs ya da başmal şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve ustalıkleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına göre başkalık göstermektedir.|El oturmuş tarafından çvecası yapılan genel kurul derintilarında Vekâlet temsilcisinin bulundurulması bâtınin; dümen oturmuş üyelerinden rastgele biri tarafından veya şirketi simgeleme ve ilzama salahiyettar kılınan kişilerce derintinın taraf, gündüz ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en […]