ilenmeıs ya da meta şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve nöbetleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına bakarak farklılık göstermektedir.|Yönetim oturmuş tarafından çağrısı meydana getirilen umumi konsey derilarında Nezaret temsilcisinin bulundurulması dâhilin; dümen oturmuş üyelerinden herhangi biri tarafından yahut şirketi oyun ve ilzama salahiyetli kılınan kişilerce derinın zemin, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]