bedduaıs ya da sermaye şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve meslekleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına gereğince farklılık göstermektedir.|El oturmuş tarafından çbalkısı yapılan genel kurul derintilarında Nezaret temsilcisinin bulundurulması muhtevain; el oturmuş üyelerinden herhangi biri tarafından yahut şirketi oyun ve ilzama salahiyettar kılınan kişilerce derintinın alan, gündüz ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en […]