bedduaıs ya da anamal şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve teamülleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına göre çeşitleme göstermektedir.|Dümen müesses tarafından çağrısı meydana getirilen umumi heyet içtimalarında Vekillik temsilcisinin bulundurulması muhtevain; idare müesses üyelerinden rastgele biri tarafından yahut şirketi simgeleme ve ilzama mezun kılınan kişilerce içtimanın ülke, zaman ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]