Bu şirketler ş{ahıs ya da sermaye şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve aksiyonleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına göre farklılık göstermektedir.|Dümen yerleşmiş aracılığıyla çdertsı meydana getirilen umumi asamble derneklarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması muhtevain; idare yerleşmiş üyelerinden herhangi biri aracılığıyla veya şirketi özümleme ve ilzama salahiyetli kılınan kişilerce derneknın yer, güneş ve saati bildirilmek suretiyle […]