Bu şirketler ş{ahıs ya da servet şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve işlemleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına bakarak tefavüt göstermektedir.|Idare müesses tarafından çağrısı meydana getirilen umumi asamble derintilarında Vekâlet temsilcisinin bulundurulması ciğerin; yönetim müesses üyelerinden rastgele biri tarafından veya şirketi oyun ve ilzama yetkili kılınan kişilerce derintinın vaziyet, tarih ve saati bildirilmek suretiyle […]