bedduaıs ya da konu şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve aksiyonleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına gereğince tefavüt göstermektedir.|El oturmuş tarafından çdertsı yapılan genel heyet toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması derunin; el oturmuş üyelerinden rastgele biri tarafından veya şirketi temaşa ve ilzama mezun kılınan kişilerce toplantının alan, çağ ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en […]