ilenmeıs evet da meta şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve medarımaişetleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına nazaran çeşitleme göstermektedir.|Idare müesses tarafından çvecası meydana getirilen umumi asamble toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması karınin; idare müesses üyelerinden rastgele biri tarafından veya şirketi oyun ve ilzama salahiyettar kılınan kişilerce toplantının zemin, güneş ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]