bedduaıs ya da anamal şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve meseleleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına bakarak tefavüt göstermektedir.|Yönetim yerleşmiş aracılığıyla çdertsı meydana getirilen genel asamble toplantılarında Vekâlet temsilcisinin bulundurulması dâhilin; idare yerleşmiş üyelerinden rastgele biri aracılığıyla yahut şirketi özümleme ve ilzama mezun kılınan kişilerce toplantının ülke, devir ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]