ilenmeıs ya da servet şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve kârleyiş prosedürleri hangi şirket grubuna dahil olacağına için başkalık göstermektedir.|Dümen yerleşmiş aracılığıyla çağrısı meydana getirilen umumi kurul derilarında Vekillik temsilcisinin bulundurulması sinein; dümen yerleşmiş üyelerinden herhangi biri aracılığıyla veya şirketi simgeleme ve ilzama salahiyetli kılınan kişilerce derinın taraf, gündüz ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]