ilenmeıs evet da başmal şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve çalışmaleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına bakarak başkalık göstermektedir.|Yönetim kurulu aracılığıyla çvecası meydana getirilen umumi kurul derintilarında Vekâlet temsilcisinin bulundurulması için; idare kurulu üyelerinden herhangi biri aracılığıyla veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce derintinın arz, sıra ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]