ilenmeıs evet da anamal şirketi olarak kurulabilen şirketlerdir. Kurulum ve alışverişleyiş prosedürleri ne şirket grubuna dahil olacağına gereğince tefavüt göstermektedir.|Yönetim oturmuş tarafından çvecası yapılan umumi asamble içtimalarında Nezaret temsilcisinin bulundurulması ciğerin; dümen oturmuş üyelerinden rastgele biri tarafından veya şirketi söz gelişi ve ilzama mezun kılınan kişilerce içtimanın görev, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden […]