ortaklaşa şirket ortakları kabilinden mesul olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları kabilinden mesul olanlara “komanditer” partner denir.|Bu tip şirkette ortaklardan bir yahut birkaçının sorumluluğu sınırsız, diğerlerininki hudutludır. Sorumluluğu sınırsız olan ortaklara «komanditer partner» denir.|16 IlaveİM Bu hafta en çok kazanmıştırran altın evet: Envestisman araçları nasıl performans gösterdi?|siktirici şirketleri anomim şirketler komandit şirketleri limited şirketleri Şahıs […]