Kişinin yaşadığı toplum süresince değeri olan , kudret, idare ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tüyöneten.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanoğluın davranışlarında belli gelişmeler esenlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim bilimi; bireyin davranışlarındaki evetşantısı aracılığıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğmeseleme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanımı mimarilabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi evetşantısı aracılığıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin ammaçlarına amelî ) bileğmeseleme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis bakılırsa;

· Eğitim bilimi bir vetiretir.

· Eğitim bilimi sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde bileğmeseletirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğmeseleme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde bireyin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç çizgi öğesi vardır.

1. Yalnızç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi ammaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam değer ve kıymetlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı mecmu kültürler ciğerin tıpkısıdır. Yalnızçların içeriği ve öğrenme ciğerin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre bakılırsa bileğmeseleebilir, ancak sürecin doğbeyı bileğmeselemez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birsonsuz filozof ve eğitimci, eğitimin ne evetğuna konusunda farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin ikrar edilen ölçünlü tanımı şudur: Eğitim bilimi, bireyin davranışlarında kendi evetşantıları aracılığıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğmeseleikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın süresince eğitime konusunda bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları aracılığıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğmeseleikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Eğitim bilimi, benibeşer ciğerin hayat boyu devam eden bir vetiretir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik kısaca beklentilere ve hedeflere amelî olabileceği gibi istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin meseleletilmesi ise kasıtlı kısaca programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel bile mümkün. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal yetişek, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal yetişek denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, yetişek merkezleri gibi mekânlarda verilen yetişek formal; bireyin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan yetişek ise informal eğitidir. şu demek oluyor ki yetişek yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine bakılırsa sınıflandırıldığında formal ve informal yetişek başlamak üzere iki tür ortaya çıkar. Formal yetişek okullarda evet da kurumlarda belli bir düşünce ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu yetişek tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende yetişek süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal yetişek ise tabiatıyla gelişen plansız ve programsız yapılan eğitimdir ki fert bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir sistem olarak ele hileındığında ise yetişek sisteminin üç çizgi ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, vetireler ve çıktılardır. Eşme; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, tesisat, maliyet, personel gibi fiziki unsurlardır. Müddetç; okul süresince meydana gelen dersler, öğrenme evetşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, mezuniyet, test meyveları gibi istenilen davranış bileğmeseleiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko